Styrelse för Torsås Bostads AB & Torsås Fastighets AB under mandatperioden 2015-2018.

Ordinarie
Björn Petersson (s) Ordförande
Jörgen Johansson (c) Vice Ordförande
Monica Anderberg (s)
Björn Ekelund (m)
Per-Olov Karlsson (sd)

Ersättare
Bernt Nykvist (s)
Jan Petersson (fp)
Christer Söderholm (kd)
Lisa Klasson (c)
Janita Kirchberg (sd)

Lekmanna revisorer
Roland Sandholm (c)
Thomas Axelsson (sd)