Torskolan Om- och Nybyggnad Kalmarvägen , bussangöring och del av skolgård

12 februari 2018

Om- och Nybyggnad Kalmarvägen , bussangöring och del av skolgård vid Torskolan.

  • Beräknas vara färdigställt till 9/8
  • Hus 6 gamla fritids och slöjden rivs och bussangöring till Torskolan planeras med planerad byggstart i Mars.

Innan arbetet sätts igång följer sedvanliga rutiner gällande upphandling enligt LOU där sista dag att lämna anbud är 2018-02-26.

När beslut är taget gällande vilken entreprenör som skall utföra arbetet så påbörjas det praktiska arbetet på plats.

Mer information gällande projektet uppdateras löpande…

29/3 Skärtorsdagen är rivningen igång av gamla fritidsgården

Fönster har redan tagits bort från fasaden på gamla fritidsbyggnaden vid Torskolan.

Samma byggnad innehöll tidigare bland annat fritidsgård, syslöjd, träslöjd och sista tiden innan Nya Torskolan blev färdig även NO-salar.

Samma tid nästa år kommer vi att finna en bussangöring i anslutning till Nya Torskolan där bland annat nuvarande byggnad står och arbetet med rivning nu börjat!

17/4 Rivningen fortsätter av gamla fritidsgården

8/5 Rivningen klar av gamla fritidsgården, markarbeten och schaktning pågår

1/6 Rivningen klar av gamla fritidsgården, markarbeten pågår

Man börjar kunna ana hur det kan se ut då de första detaljerna är på plats samtidigt som arbetet pågår i sommarvärmen…