Torskolan Om- och Nybyggnad Kalmarvägen , bussangöring och del av skolgård

12 februari 2018

Om- och Nybyggnad Kalmarvägen , bussangöring och del av skolgård vid Torskolan.

  • Beräknas vara färdigställt till 9/8
  • Hus 6 gamla fritids och slöjden rivs och bussangöring till Torskolan planeras med planerad byggstart i Mars.

Innan arbetet sätts igång följer sedvanliga rutiner gällande upphandling enligt LOU där sista dag att lämna anbud är 2018-02-26.

När beslut är taget gällande vilken entreprenör som skall utföra arbetet så påbörjas det praktiska arbetet på plats.

Mer information gällande projektet uppdateras löpande…