Aktuellt

Ny städorganisation

28 april 2016

Ny städorganisation Ny städorganisation är under uppbyggnad av TFAB / TBAB. Det som rör TBAB är främst trappstädning som fr o m 2015-09-01 kommer att utföras av egen personal. Ni kommer att känna igen städpersonalen genom att de har enhetlig klädsel med våra loggor, och även bära ID-bricka. Ny städchef finns redan på plats, han heter Paul Thörnqvist och kan nås på tel 0486-332 99.

Läs mer

Torpgatan 3 A – K

28 april 2016

Nytt tak på Torpgatan 3 A – K Torpgatan 3 A-K kommer under våren att få nytt tak. Arbetet kommer vara fullt färdigt den sista Maj.

Läs mer

Ängsgatan 2

28 april 2016

Grävning på Ängsgatan 2 På Ängsgatan 2 i Torsås pågår för närvarande grävningsarbeten. Dräneringen behövs bytas ut för att komma till rätta med fuktproblem i källarutrymmena. Arbetet beräknas vara klart 10 April (Asfalt något senare).

Läs mer

Torsgatan 12

28 april 2016

Torsgatan 12 I vecka 5 kommer schakt och dräneringsarbete att påbörjas på Torsgatan 12. Därefter kommer ett skärmtak att byggas över källartrappa. Under taket kommer också att beredas plats för sop- och källsorteringskärl.

Läs mer