Ängsgatan 2

28 april 2016

Grävning på Ängsgatan 2

På Ängsgatan 2 i Torsås pågår för närvarande grävningsarbeten. Dräneringen behövs bytas ut för att komma till rätta med fuktproblem i källarutrymmena. Arbetet beräknas vara klart 10 April (Asfalt något senare).