Bilder från byggnationen av Bergkvara förskola

5 juli 2019

Hela projektet kommer stå färdigt under våren 2020.