Bladet kommer till alla hyresgäster under veckan!

19 juni 2017

I december kom första numret av bladet som en del i vår satsning på ökad öppenhet där vi sprider information till dig som hyresgäst hos TBAB.

Det kan vara saker som är på gång eller saker som har hänt som vi tycker kan vara bra att ha vetskap om.

Under vecka 25 som pågår just nu så delas Hyresgäst-Bladet ut för andra gången i historien och går även att läsa genom att klicka på Bladet 1 2017