Bladet kommer till alla hyresgäster under veckan!

5 december 2016

Bladet är ett led i vår satsning på ökad öppenhet och att enkelt kunna sprida information om vad som är på gång till dig som är hyresgäst på TBAB.

Bladet 1