Byggprojekt ny förskola i Bergkvara

21 mars 2019

Ny förskola
Ytan är cirka 1 700 kvm, ska innehålla sex avdelningar samt tillagningskök och matsal för Bergkvara skolområde.

Markarbeten
Påbörjats och kommer att pågå under hela byggtiden.

Etablering av arbetsplats
Klart.

Byggnation och färdigställande
Byggnation har påbörjats med grundläggning av byggnaden. Byggprojektet beräknas vara färdigställt april 2020.

Torsås 2019-03-21

 

Kent Frost
VD