Byggprojekt ny förskola i Bergkvara

21 februari 2019

Ny förskola
Ytan är ca 1 700 kvm, ska innehålla 6 avdelningar samt tillagningskök och matsal för Bergkvara skolområde.

Tillfartsväg
Tidplanen har reviderats för när tillfartsvägen ska vara klar, beräknas vara klar vecka 12-13 2019.

Markarbeten
Påbörjats och kommer att pågå under hela byggtiden.

Etablering av arbetsplats
Klart preliminärt vecka 10 2019.

Byggnation och färdigställande
Byggnation påbörjas preliminärt i maj 2019 och byggprojektet beräknas vara färdigställt april 2020.

Torsås 2019-02-21

 

Kent Frost
VD