Ett lyft för barnen på Gullabo skola och förskola!

2 november 2018

Torsås Fastighets AB har under 2017-2018 utfört renovering och tillbyggnad av Gullabo skola som Fastighetsingenjör Stefan Carlsson ansvarat för.

Resultatet är efter det arbete som utförts genom upphandling på beställning av BIN efter beslut som togs 2015 i Bildningsnämnden.

Ett gediget arbete satte igång för att få till ett bra underlag utefter beställningen och när anbudstiden gått ut hade en hel del anbud inkommit vilket resulterade i att bygget utfördes av:
VM bygg och snickeri, Thörnqvist rör VS i Karlskrona, Östkustens ventilationsmontage Bergkvara och EMJ Elteknik där vi på Torsås Fastighets AB hade samordningsansvaret för Totalentreprenaden genom Fastighetsingenjör Stefan Carlsson.

Gamla delen även kallad huvudbyggnad har renoverats totalt i plan 1/entréplan, med nytt ytskikt väggar, nya golv, nya innerdörrar samt nytt undertak, elinstallationer har bytts ut i lokalerna och nytt brandlarm har installerats. Utvändigt märks förändringarna på byggnaden mest av den målade fasaden, nya taket och utbyggnaden på 65 kvm.

Lågdelen har renoverats upp med lika åtgärder som huvudbyggnaden. Lågdelen är den del som förbinder huvudbyggnad med matsalen.
En tillbyggnad på 65m2 utfördes för att klara utökad verksamhet inom Gullabo där förskolan fick bättre, fräschare och ändamålsenliga lokaler.

Effektivisering av värme och ventilation för lärare och elever
Gamla oljepannan är bytt mot ett modernt och miljövänligt alternativ för uppvärmning av byggnaderna.
En helt ny värmeanläggning med värmepumpar har installerats inom samtliga byggnader bestående av 4 stycken värmepumpar som har installerats på innegården. Innedelar är installerade i undercentral.
Värme och spillvattenledning har till stor del byts ut under entreprenadtiden.

Ny ventilation har installerats inom byggnaderna för ett bättre klimat.
En ny datoriserad övervakning kommer att installeras under hösten 2018, vilket innebär en framtida bra övervakning av värmesystemet mm.
Övervakningen kan efter utförande följas upp direkt från vår förvaltning på Drifthallen dag för dag av vad som händer med värme och ventilation.

Yttre förändringar
Målning av samtliga byggnader inom skolområdet har utförts under sommaren 2018 av AFAB som är
RAM-avtalsleverantör.

Man möts av ett nytt fräscht utseende av hela skolområdet i Gullabo. Det märks bland annat genom nya aktivitetsområden som innehåller tex. Gungor, klätterställningar, rutschkanor mm. Allt ser nytt, fräscht och fint ut samtidigt som det bjuder in till lek.

Ett resultat som Maria Karlsson biträdande chef inom förskolan, Thomas Simonsson Enhetschef inom BIN och personalen på plats är nöjda med i sina nya lokaler.

Personal från verksamheten har även medverkat på byggmöte i projektet under byggtiden.
Inom TFAB ser vi detta som ett stort lyft för hela Gullabo att skolan är renoverad, med bra miljö och klimat för verksamheten och alla barn som skall vistas i lokalerna framöver där vi samtidigt gjort vad vi kan för att lyfta upp skolan till en hög standard för verksamheten och boende på orten utefter de förutsättningar som fanns.

Kent Frost och Stefan Carlsson tackar personalen på bildningsförvaltningen, Gullabo skola och förskola för ett fantastiskt samarbete under entreprenadtiden!

/Kent Frost
VD