Försäljning av fd Björken i Gullabo avbryts.

28 februari 2017

Vid styrelsemöte 2017-02-23 beslutades att avbryta försäljningen av fastigheten fd Björken i Gullabo.

Torsås Fastighets AB behåller således fastigheten.

Björken Gullabo