Full fart på Torshammar

3 september 2021

Nu har arbetena kommit i gång på allvar med grundläggningen och man börjar skönja hur det kommer att bli.

I veckan har de första båda bottenplattorna gjutits och de andra två gjuts om ett par veckor. Under vecka 39 kommer montage av ytterväggar att påbörjas och därefter taken. Nu hoppas vi på tur med vädret innan vintern slår till.

Läs mer om projektet på Torshammar.

Torshammar, september 2021

Torshammar, september 2021

Torshammar, september 2021