Hyreshöjning 2016

28 april 2016

Årets hyresförhandlingar är klara

Årets hyresförhandlingar är nu klara. Efter överläggningar enades parterna om en hyreshöjning för 2016 enligt följande:
Hyreshöjningen kommer att ske 2016-07-01
Lägenheter höjs med 0,5%
Lokaler höjs med 1%
Garage/p-plats höjs med 1%