Invigningen av Gullabo skola framskjuten

21 mars 2018

Invigningen är framskjuten av Gullabo skola som genomgått en till och ombyggnad samt renovering.

På grund av oklarheter gällande fönsterbytet i samband med renoveringen flyttas invigningen som skulle varit 23/3 fram i tiden.
Vi återkommer med nytt datum!

/Stefan Carlsson, Fastighetsingenjör

Stefan Carlsson Dalgatan 1