Klart för inflyttning Gullabo skola/förskola

5 februari 2018

Torsås Fastighets AB(TFAB) har haft uppdraget för den omfattande om- och tillbyggnaden av Gullabo skola med anpassningar till ny verksamhet samt renovering av befintliga lokaler. Detta har varit ett byggprojekt där flera lokala företag medverkat. Nu kvarstår byte till nya fönster som planeras vara klart mars 2018 och fasadmålning under sommaren/hösten 2018 omfattande skolbyggnad, matsalsbyggnad och gymnastikbyggnaden. Vi på TFAB känner oss mycket nöjda med resultatet från om- och tillbyggnaden som nu är klar och lämnar nu över dessa nya lokaler till kommunens verksamhet, säger bolagets VD Kent Frost och byggprojektledare Stefan Carlsson.

Inflyttning/invigning

Lokalerna är inflyttningsklara 2018-02-06 och invigning för allmänheten blir 2018-03-23 mellan  kl 14.00-17.00.

Några förändringar                                                                   

Om- och tillbyggnaden har bl a omfattat:

  • Nya ytskikt som mattor, nytt undertak samt målning av väggar och tak.
  • Det gamla värmesystemet är bytt och har ersatts med nya värmepumpar. Installationen av nya värmepumpar innebär en betydande förbättring för miljön på skolan.
  • Nya vs installationer samt golvvärme, nytt porslin och radiatorer.
  • Samtliga elinstallationer har ersatts med nytt och ny belysning i hela om- och tillbyggnadsdelen.
  • Nytt utrymningslarm har installerats för ökad säkerhet.
  • Befintlig ventilation har uppdaterats i gamla skolan samt ett nytt aggregat för förskoleverksamheten för ett bra inomhusklimat inom byggnaden.
  • Nytt tak och nya takrännor.