Koka dricksvattnet tills vidare!

9 januari 2017

Driftstörning på vattenverk, kokning av dricksvatten rekommenderas tills vidare

På grund av en driftstörning på vattenverket i Vassmolösa rekommenderas alla abonnenter söder om Byvägen i Ljungbyholm, inklusive Torsås kommun att som försiktighetsåtgärd koka dricksvattnet tills vi får godkända vattenprover. Provsvar får vi av Kalmar Vatten tidigast på onsdag.

Observera att boende i Gullabo och Bidalite samt hushåll med enskilda brunnar inte omfattas av rekommendationerna.

Vi uppdaterar med mer information löpande så fort något nytt inkommer.

Driftstörningen innebär även förhöjd risk av missfärgat vatten. Spola lite extra och kontakta Kalmar Vatten om det inte försvinner. Undvik vittvätt inom de närmaste dagarna.

För mer information se www.kalmarvatten.se.

För er som druckit vatten och undrar:
Det har inte skett några inläckage av smutsigt vatten utifrån. Vattnet kan framöver upplevas som missfärgat, med avvikande smak eller lukt på grund av att avlagringar frigörs vid tryckfall i ledningssystemet. Kokning av vattnet är en rekommendation innan vi får svar på om vattnet innehåller några avvikelser.