Lokalvården på Torsås Fastighets AB har tagit nästa steg i miljöarbetet.

12 februari 2019

Lokalvården på TFAB har börjat städa med alkaliskt rent vatten i hela kommunen, med fokus på miljö.

Verksamhetschef för lokalvård Paul Thörnqvist och Arbetsledare Marie Johansson på Torsås Fastighets AB är helt överens om att Z-Water är ett mycket bra steg man tagit när det gäller att värna om hälsa och miljö inom lokalvård och på företaget.

”Vi har arbetat hårt med att vår verksamhet ska göra så lite negativa avtryck på hälsa och miljö som möjligt. Z-Water uppfyller och överträffar de krav vi ställer.”

Lokalvården i Torsås Fastighets AB har i uppdrag att utföra lokalvård i Torsås kommuns egna fastigheter.

Det är en kylig januaridag och om en liten stund ska installationen av den nya filter- och tvättanläggningen vara klar och det är dags för testkörning. Den nya anläggningen är ett steg i övergången från traditionella metoder och kemikalier till Z-Water när det gäller daglig rengöring och tvätt av moppar och mikrodukar.

Med filteranläggningen filtrerar man vanligt kranvatten till ultrarent vatten och klarar nästan alla tvättbehov man har inom företaget helt utan tvättmedel. Vid hårt smutsad tvätt, eller om man vill impregnera moppar och mikrodukar för högre effekt, tillsätter man Z-water som effektförstärkare.

— Vi fick höra om Z-Water för cirka ett år sedan och bestämde oss för att testa. Resultaten var så bra att vi nu

till stor del går över till att använda Z-Water nästan helt och hållet inom lokalvården, säger Paul.

Han berättar att man länge ställt höga miljökrav på städkemikalier och att man också testat andra typer av renat vatten för lokalvård men inte nått de resultat man har haft som krav. Med Z-Water kände medarbetarna ganska snabbt att kraven uppfylldes och efter sedvanlig upphandling enligt LOU har man nu investerat en egen anläggning för tillverkning.

Processen är ganska enkel. Först filtreras vanligt kranvatten till ultrarent vatten och genomgår därefter elektrolys för att få upp pH-värdet till 12,5-13,1 beroende på användningsområde.

”Miljöaktiviteterna lokalvården gör är vårt sätt att bidra till ETT GOTT LIV I EN LIVSKRAFTIG KOMMUN.”

Redan sedan starten har lokalvården arbetat med miljövänliga/miljömärkta produkter och aktiviteter med tanke på miljö för användare och dem som vistas i lokalerna vi städar.

Vi har bla:

  • 2015 Skapat en tydlig grund med Miljömärkt kem i vårt bassortiment.
  • 2016 Investerat och installerat HEPA-filter på alla dammsugare som finns på alla kommunala förskolor för att effektivare filtrera bort mindre dammpartiklar som annars kan skapa allergiska problem.
  • 2017 Uppdaterat maskinparken med städmaskiner för att få effektivare rengöring och minimera slitaget på lokalerna. (test och utvärdering av olika maskiner har pågått sedan 2015.)
  • 2018 Rengöringsmedlet på alla kommunala förskolor byttes från redan miljömärkt kem till ett sortiment ”SURE” som är färgkodat, miljömärkt och tillverkat av naturliga restprodukter som är 100% biologiskt nedbrytbara och helt luktfria samtidigt som de finns i täta behållare med smart inbyggd doseringsteknik.
  • 2019 Implementering av Z-Water i lokalvården och fasa ut samt minimera antalet produkter som använts tidigare.

 

Paul menar att det finns ett viktigt klimatperspektiv också och fortsätter:

— I och med att att vi tillverkar vårt Z-Water själva, slipper vi en avsevärd mängd transporter och utsläpp av växthusgaser vilket känns riktigt bra, säger Paul.

I praktiken innebär det att vi nu kan fasa ut flera städkemikalier och använda Z-Water till alla nästan alla ytor och

utrymmen. Det spar både tid och minskar risker och felkällor.

— Våra medarbetare är väldigt positiva till bytet och man tycker det är väldigt skönt att slippa daglig användning av olika städkemikalier, inte minst med tanke på senare tids många larmrapporter om hur skadliga sprayångorna från kemikalierna kan vara, säger Marie som är arbetsledare på lokalvården.

— Z-Water ersätter inte alla städkemikalier vi använde, men fixar nästan all daglig rengöring. Vi har till och med

lyckats få bort vissa typer av klotter med enbart Z-Water, säger Marie och fortsätter:

— Återsmutsningsgraden är mycket lägre och eftersom Z-Water inte efterlämnar några kemikalierester på ytorna

vilket gör att efterföljande städning blir enklare. Det känns också väldigt bra att städvattnet hamnar i avloppet inte innehåller några städkemikalier, avslutar Marie.