Planerade arbeten Bergkvara Ängsvägen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20

23 juni 2016

I mitten av Augusti är det planerat att arbetet med målning, lagning carporttak, byte ytterdörrar på Ängsvägen (Bergkvara) 2, 4, 6 och 8, 10, 12 och 14, 18, 20 kommer igång.