Information om pågående byggprojekt 2018 för TBAB & TFAB

16 maj 2018

Information om byggprojekt

Nu går vi vidare med fler byggnationer efter två invigningar 2017 av de färdigställda byggprojekten nytt högstadium på Torskolan och totalrenoverad fastighet och lägenheter på Karlavägen i Torsås.

Nedan förtecknas pågående byggnationer för TBAB Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB (TFAB).

Pågående byggprojekt
Nyproduktion lägenheter Spelet 11(Propsbacken) i Bergkvara

Byggnation:                  Nyproduktion av två hus med fyra 3- rumslägenheter med en bostadsyta per lägenhet(totalt 8) om 74,9 m2
Entreprenör:                Åkessons Bygg i Kalmar AB, totalentreprenad
Byggstart:                     Augusti 2017
Inflyttning:                   Maj 2018 (Invigning 25 Maj)
Projektledare TBAB:  Johnny Kullberg


Avslutat byggprojekt
Torskolan

Byggnation:                    Ombyggnation 2 nya hemkunskapssalar och 1 sal för trä- och metall
Entreprenör:                  Svensk entreprenad i Torsås AB, totalentreprenad
Byggstart:                       Augusti 2017
Inflyttning:                     Januari 2018, hemkunskapssalar klara Januari 2018, Träslöj Mars 2018 (KLART!)
Projektledare TFAB:   Johnny Kullberg

 

Pågående byggprojekt

Gullabo skola

Byggnation: Matsal och lågdel byggs ihop. Gamla skolan plan 1 totalrenoveras samt lågdel mot kyrkogård totalrenoveras. Ny värme, ventilation och el
Entreprenör: VM Bygg och Snickeri AB, totalentreprenad
Byggstart: Augusti 2017
Inflyttning: November 2017 (PÅGÅENDE pga. överklagan av fönster)
Projektledare TFAB: Stefan Carlsson

Torskolan Bussangöring/Rivning hus 6 (Gamla fritids och träslöjd)

Byggnation: Rivning hus 6 (tidigare gamla fritids och träslöjd, plats för ny bussangöring)
Entreprenör: Åkessons Bygg i Kalmar AB
Byggstart: Mars 2018
Färdigställt: 9/8 2018 (Tas i bruk till skolstart)
Projektledare TFAB: Johnny Kullberg

Räddningsstation tillbyggnad omklädningsrum

Byggnation: Tillbyggnad av nytt omklädningsrum.
Entreprenör:
Byggstart: April 2018
Färdigställt: Oktober 2018
Projektledare TFAB: Johnny Kullberg

 

Familjecentral Torsås

Byggnation: Ombyggnation av gamla skolan till ny familjecentral i Torsås
Entreprenör: Svensk entreprenad i Torsås AB, totalentreprenad
Byggstart: Februari 2018
Inflyttning Preliminärt slutdatum: 12/12 2018
Projektledare TFAB: Johnny Kullberg