Information om pågående byggprojekt 2019 för TBAB & TFAB

4 mars 2019

Information om byggprojekt

Nu går vi vidare med fler byggnationer som är både pågående och planerade 2019.

Nedan förtecknas pågående byggnationer för TBAB Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB (TFAB).Större och inglasade balkonger på Storgatan 23 A-B i Bergkvara

Standardhöjande åtgärder hyreslägenheter Storgatan, Bergkvara

Hyreslägenheter på Storgatan 23 A-B i Bergkvara får nu större och nya inglasade balkonger samt energiglasfönster. Detta efter hyresgästinflytande genom informations-möte med hyresgäster, hyresgästintyg och förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen om standardhöjande åtgärder som berättigar till justering av hyra, säger VD Kent Frost.

Bolaget kommer i samband med åtgärder på balkonger och fönster även byta ytterdörrar i 23 A, dessa kommer ha ett ljusinsläpp dock ej brevinkast. Ny plåt kommer att monteras vid takfot.

Arbetet har påbörjats med nya balkonger och därefter fönster som  beräknas vara klart maj respektive augusti-september 2019, avslutar Kent Frost.Byggprojekt ny förskola i Bergkvara

Ny förskola
Ytan är ca 1 700 kvm, ska innehålla 6 avdelningar samt tillagningskök och matsal för Bergkvara skolområde.

Tillfartsväg
Tidplanen har reviderats för när tillfartsvägen ska vara klar, beräknas vara klar vecka 12-13 2019.

Markarbeten
Påbörjats och kommer att pågå under hela byggtiden.

Etablering av arbetsplats
Klart preliminärt vecka 10 2019.

Byggnation och färdigställande
Byggnation påbörjas preliminärt i maj 2019 och byggprojektet beräknas vara färdigställt april 2020.