Resultatet på Hyresgästundersökningen 2016 är klart!

5 december 2016

Hyresgästundersökningen 2016 är avslutad och resulterade i 223 inkomna svar av 542 utskick vilket motsvarar en svarsprocent på 41,1%.

Undersökningen finner ni här.