Rivningen av gamla fritids påbörjad

2 april 2018

Fönster har redan tagits bort från fasaden på gamla fritidsbyggnaden vid Torskolan.

Samma byggnad innehöll tidigare bland annat fritidsgård, syslöjd, träslöjd och sista tiden innan Nya Torskolan blev färdig även NO-salar.

Samma tid nästa år kommer vi att finna en bussangöring i anslutning till Nya Torskolan där bland annat nuvarande byggnad står och arbetet med rivning nu börjat!