Tag Archive: Caverion

Energieffektivisering

15 maj 2017

Energieffektivisering TBAB Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB (TFAB) genomför i samarbete med Caverion en teststudie Energi Performance Contracting (EPC). Syftet är att få energi-effektiviseringspotentialen verifierad för en representativ del av vårt fastighetsbestånd. Intresset bottnar i ett miljö- och ekonomiskt perspektiv. Resultatet från teststudien som väntas vara klar i september 2017 ska kunna användas bl. a. som beslutsunderlag för bolagsstyrelsen för ett eventuellt framtida EPC-projekt. Caverion startar med att analysera fastighetsbestånden i nära samverkan med bolagens medarbetare. Syftet är att fastställa besparingar och klargöra vilka åtgärder som krävs för att minska energianvändningen, utveckla fastigheterna och effektivisera driften, säger vd...

Läs mer