Tag Archive: Energieffektivisering

Mariahemmet först, i nytt energiprojekt för TFAB

23 augusti 2018

Under hösten 2018 kommer TFAB starta energiprojekt för våra fastigheter. Projekten är ett steg i rätt riktning för energi besparingar och miljöutsläpp som beslutats inom båda bolagen. Först ut i projektet är Mariahemmet som startar under augusti månad , kommer vara klart i november. Nya aggregat och fläktar kommer att installeras samt ny styr och övervakning . Värmesidan kommer också att ses över med nya ventiler och ställdon för en säkrare funktion i framtiden. Ovanstående innebär att våran förvaltning kan få en bra översikt av våra kostnader av energi, värme och ventilation mm. som i sin tur medför att man...

Läs mer

Energieffektivisering

15 maj 2017

Energieffektivisering TBAB Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB (TFAB) genomför i samarbete med Caverion en teststudie Energi Performance Contracting (EPC). Syftet är att få energi-effektiviseringspotentialen verifierad för en representativ del av vårt fastighetsbestånd. Intresset bottnar i ett miljö- och ekonomiskt perspektiv. Resultatet från teststudien som väntas vara klar i september 2017 ska kunna användas bl. a. som beslutsunderlag för bolagsstyrelsen för ett eventuellt framtida EPC-projekt. Caverion startar med att analysera fastighetsbestånden i nära samverkan med bolagens medarbetare. Syftet är att fastställa besparingar och klargöra vilka åtgärder som krävs för att minska energianvändningen, utveckla fastigheterna och effektivisera driften, säger vd...

Läs mer