Tag Archive: Gullabo skola

Ett lyft för barnen på Gullabo skola och förskola!

2 november 2018

Torsås Fastighets AB har under 2017-2018 utfört renovering och tillbyggnad av Gullabo skola som Fastighetsingenjör Stefan Carlsson ansvarat för. Resultatet är efter det arbete som utförts genom upphandling på beställning av BIN efter beslut som togs 2015 i Bildningsnämnden. Ett gediget arbete satte igång för att få till ett bra underlag utefter beställningen och när anbudstiden gått ut hade en hel del anbud inkommit vilket resulterade i att bygget utfördes av: VM bygg och snickeri, Thörnqvist rör VS i Karlskrona, Östkustens ventilationsmontage Bergkvara och EMJ Elteknik där vi på Torsås Fastighets AB hade samordningsansvaret för Totalentreprenaden genom Fastighetsingenjör Stefan Carlsson....

Läs mer

Invigningen av Gullabo skola framskjuten

21 mars 2018

Invigningen är framskjuten av Gullabo skola som genomgått en till och ombyggnad samt renovering. På grund av oklarheter gällande fönsterbytet i samband med renoveringen flyttas invigningen som skulle varit 23/3 fram i tiden. Vi återkommer med nytt datum! /Stefan Carlsson, Fastighetsingenjör  

Läs mer

Klart för inflyttning Gullabo skola/förskola

5 februari 2018

Torsås Fastighets AB(TFAB) har haft uppdraget för den omfattande om- och tillbyggnaden av Gullabo skola med anpassningar till ny verksamhet samt renovering av befintliga lokaler. Detta har varit ett byggprojekt där flera lokala företag medverkat. Nu kvarstår byte till nya fönster som planeras vara klart mars 2018 och fasadmålning under sommaren/hösten 2018 omfattande skolbyggnad, matsalsbyggnad och gymnastikbyggnaden. Vi på TFAB känner oss mycket nöjda med resultatet från om- och tillbyggnaden som nu är klar och lämnar nu över dessa nya lokaler till kommunens verksamhet, säger bolagets VD Kent Frost och byggprojektledare Stefan Carlsson. Inflyttning/invigning Lokalerna är inflyttningsklara 2018-02-06 och invigning...

Läs mer