Tag Archive: Kent Frost

Ett lyft för barnen på Gullabo skola och förskola!

2 november 2018

Torsås Fastighets AB har under 2017-2018 utfört renovering och tillbyggnad av Gullabo skola som Fastighetsingenjör Stefan Carlsson ansvarat för. Resultatet är efter det arbete som utförts genom upphandling på beställning av BIN efter beslut som togs 2015 i Bildningsnämnden. Ett gediget arbete satte igång för att få till ett bra underlag utefter beställningen och när anbudstiden gått ut hade en hel del anbud inkommit vilket resulterade i att bygget utfördes av: VM bygg och snickeri, Thörnqvist rör VS i Karlskrona, Östkustens ventilationsmontage Bergkvara och EMJ Elteknik där vi på Torsås Fastighets AB hade samordningsansvaret för Totalentreprenaden genom Fastighetsingenjör Stefan Carlsson....

Läs mer