Tag Archive: snö

Rutiner för snöröjning

5 december 2018

Information om snöröjning Vintern 2018/19 snö/halka står för dörren. Vi kommer att snöröja enligt nedanstående prioritering. Lokaler/arbetsplatser, skolor, äldreboenden och förskolor. Lägenheter och entréer och trappor Allmänna ytor, gångvägar och parkeringar Nödutgångar, cykelställ. Bredda tidigare plogade ytor Halkbekämpning där så inte kunnat utföras i samband med plogning. Vi kommer att påbörja plogning vid uppnådda 7 cm. Vid jul/nyårsafton kommer plogning och halkbekämpning att upphöra efter kl. 14,00 Vid ihållande snöfall sker plogning kontinuerligt dagtid. Halkbekämpning kommer att utföras efter snöfall upphört. Halkbekämpning vid påfrysning sker vid behov.  

Läs mer