Tag Archive: Tillbyggnad

Om-tillbyggnad av Räddningstjänstens lokaler i Torsås

14 februari 2018

Anbudstiden har gått ut! (Uppdaterat 2018-03-17) Torsås Fastighetsbolag AB har tagit ett beslut att utföra om-tillbyggnad av Räddningstjänstens lokaler under 2018. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad med start under våren och skall färdigställas i oktober 2018.Ombyggnaden är en förbättring för räddningstjänsten och Kalmar Landsting. Ambulansen och Räddningstjänsten kommer att få nya omklädningsrum för ny verksamhet, samt anpassningar i befintliga lokaler för att klara av dom nya behov som behövs för verksamheten.Annons gällande upphandlingen kommer att finnas i lokalpressen 15/2 och mer information kommer att finnas på vår hemsida under upphandlingar.Möjlighet att begära ut anbudshandlingar från 15/2 2018 med en anbudstid...

Läs mer