TBAB flyttar till Olssonska

29 november 2017

Nya kontorslokaler för TBAB

Efter att ombyggnation av Olssonska fastigheten(handelshuset) nu är klar, ska TBAB den 4/12 flytta in på Allfargatan 19 och kommer hyra denna fastighet av Torsås kommun. Dessa nya ändamålsenliga lokaler är ett rejält lyft i jämförelse med de tidigare kontorslokalerna på Dalgatan 1 säger VD Kent Frost.

Kontoret kommer att vara stängt för besök pga. flytten måndag och tisdag 4-5/12 under v.49!

I det nya kontoret finner besökarna en bobutik samtidigt som läget närmare centrum skapar en bättre tillgänglighet för våra hyresgäster där de direkt innanför dörren finner vår personal som arbetar med lägenhetsuthyrning och allt däromkring för att kunna slå sig ner och sitta ostört vid sitt besök.

I anslutning till entrén kommer det även att finnas en möjlighet för besökare att slå sig ner i ett trivsamt väntrum och vänta på sin tur.

I det nya kontoret finns även ett mö­tesrum som efterfrågats av personalen med möjlighet att ha både möten och hålla utbildningar vilket inte gått innan.

 Invigning för allmänheten kommer det att vara torsdagen 18/1 2018 mellan 10-12, mer info om detta kommer på vår hemsida: www.torsasbostad.se

  • TBAB ny adress Allfargatan 19 i Torsås från 4/12
  • För mer info se hemsidan www.torsasbostad.se