TBAB Torsås Bostads AB går med i Allmännyttans klimatinitiativ

3 januari 2019

TBAB Torsås Bostads AB går med i Allmännyttans klimatinitiativ

TBAB Torsås Bostads AB har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

110 bostadsföretag med över 400 000 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går även TBAB Torsås Bostads AB med i Klimatinitiativet.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.

30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här.