Fastighetsskötare

Inom TFAB finns sex fastighetsskötare anställda som alla arbetar för din trivsel och trygghet. Vi åtgärdar fel och brister såväl invändigt som utvändigt på fastigheten. Skötsel av yttre hårdgjorda ytor, grönytor och snöröjning kommer fr.o.m. 1 maj 2016 att skötas i egen regi.