Fastighetsskötare

Från och med den 1 januari 2020 flyttar Torsås Fastighets AB (TFAB) över sin verksamhet till Torsås kommun och den Tekniska förvaltningen. Kontaktuppgifterna är dock kvar sedan tidigare och kommer inte påverkas av förändringen.

Sex fastighetsskötare anställda som alla arbetar för din trivsel och trygghet. Vi åtgärdar fel och brister såväl invändigt som utvändigt på fastigheten. Även skötsel av yttre hårdgjorda ytor, grönytor och snöröjning sköts i egen regi.