Lokalvårdare

Inom TFAB finns ett tiotal lokalvårdare+vikarier som alla arbetar med din trivsel.

Vi sköter idag lokalvården på de flesta av kommunens fastigheter och ser till att ni får en ren miljö att studera, arbeta eller bo i.
Lokalvården innebär att året om utföra regelmässig städning/veckostädning enligt fasta scheman där vi återkommer 1 till 5 dagar/vecka vardagar. Periodiskt underhåll utförs och brukar kännas igen vid namn som golvvård, storstäd, höjdstäd o.dyl. där vi anpassar arbetet efter lokalens behov just det året för att på bästa sätt vårda fastigheterna.

Lokalvård+Torsås Fastighet

Vi är en del av Städbranschen Sverige

Lokalvården på Torsås Fastighets AB är medlemmar och en del i Städbranschen Sverige.

Kontaktuppgifter TFAB Lokalvård

På de ställen vi inte städar själva utförs samma arbete av entreprenörer.

För TFAB utför HS Service & Support AB veckostädningen och periodiska underhållet på:

  • Gullabo skola
  • Gullabo förskola
  • Räddningstjänsten i Torsås
  • Bryggaregården i Bergkvara
  • Reningsverket i Bergkvara

För TBAB utför Möre Hemservice veckotrappstädning, städning av förråd, tvättstugor med tillhörande utrymmen hos alla våra bostadsfastigheter i:

  • Gullabo
  • Torsås
  • Söderåkra
  • Bergkvara

 

Golvvård+Söderåkra Golvvård+Sofiagården Höjdstäd+Söderåkra Skurmaskin+Söderåkra Golvvård Integration Söderåkra

Följ gärna oss på lokalvården på Instagram: https://www.instagram.com/tfab.lokalvard/