Miljögruppen

Miljögruppen som startade under 2016 i TFAB/TBAB består idag av fyra medarbetare fördelat på tre fastighetsskötare för yttre miljö och en trädgårdsmästare. Vårt uppdrag är att sköta och försköna grönytor kring våra fastigheter och bostäder. I uppdraget ligger också att hålla koll på våra soprum.

I vårt dagliga jobb, som styrs av säsongerna, arbetar vi bl.a. med gräsklippning, häckklippning, röjning, lövupptagning och snöröjning.

Vi arbetar långsiktigt med att göra våra ytor mer lättskötta och kommer att föryngra växtmaterialet efter hand. Eftersom vi inom bostadsbolaget har många områden med äldre växtmaterial kommer vi att inom de närmsta åren byta ut, men också föryngringsbeskära framförallt buskar och häckplantor.

Miljögruppens mål med verksamheten är att vi ska skapa lättskötta, trivsamma och vackra miljöer kring våra bostäder.

Miljögruppen/yttre skötsel

Kontaktuppgifter Miljögruppen