Torsås kommun ställde ut på Näringslivsmässan i Karlskrona tillsammans med ett antal företag från kommunen

17 oktober 2017

Våra ägare ställde ut på Näringslivsmässan i Karlskrona förra veckan

Torsås kommun som är våra ägare ställde ut i en monter på Karlskronas näringslivsmässa under torsdagen och fredagen förra veckan tillsammans med företag från orten.
Mycket intresse kring montern, Torsås kommun och företagen.

Båda dagarna gästades mässan av en hel del besökare varav fredagen var den dagen som det var mest tryck på mässan och montern.

Kommunchef Håkan Petersson tillsammans med företagen i montern berättade bland annat om Torsås kommuns vision ”Ett gott liv i en livskraftig kommun.”