Torsgatan 12

28 april 2016

Torsgatan 12

I vecka 5 kommer schakt och dräneringsarbete att påbörjas på Torsgatan 12. Därefter kommer ett skärmtak att byggas över källartrappa. Under taket kommer också att beredas plats för sop- och källsorteringskärl.