Uppdatering gällande dricksvattnet i Torsås

11 januari 2017

Kalmar Vatten har tagit flera godkända prover och försiktighetsåtgärden med att koka vattnet upphör därmed.