VA-abonnenter i Torsås kommun uppmanas att koka sitt vatten

3 september 2019

Provtagningar av det kommunala vattnet visar en förhöjd nivå av så kallade koliforma bakterier i Torsås kommuns vatten. VA-abonnenter i kommunen, förutom i Gullabo och Bidalite, uppmanas att koka sitt vatten.

– Koliforma bakterier är en grupp av bakterier som förekommer naturligt i jord och indikerar i första hand att ytligt vatten påverkar det kommunala dricksvattnet. Koliforma bakterier utgör generellt sett inte någon fara, men indikerar på någon typ av förorening och därför vidtar vi försiktighetsåtgärder, säger Gustaf Nilsson, livsmedel- och miljöinspektör på Torsås kommun.

Prover tas fortlöpande för att lokalisera den exakta källan. Under tiden som felsökning pågår uppmanas VA-abonnenter i kommunen att inte använda vattnet till dryck eller matlagning utan att först koka det. Undantag är Gullabo och Bidalite, då de har ett eget ledningsnät. Vattnet ska koka upp så att tydliga bubblor syns.

– Vi har inte sett några tecken på förhöjd sjukdomsbild ute i kommunen. Vattnet är tjänligt men med anmärkning. Men barn och äldre kan vara mer påverkbara än vuxna. Därför uppmanar vi boende i kommunen att koka sitt vatten, säger Gustaf Nilsson.

Proverna visar ingen närvaro av E.Coli eller Clostridium i vattnet. Kommunen meddelar genom hemsida och sociala medier när vattnet är fullt tjänligt igen.

För mer information: 0486-331 00.

Håll även koll på kommunens hemsida för uppdaterad information, klicka här!