Torsås Bostads AB ombildades till aktiebolag 1994 från att tidigare ha varit en stiftelse som då hette Stiftelsen Söderåkra Torsåshus.

Torsås Fastighets AB som är ett dotterbolag till Torsås Bostads AB bildades 2004 med tanken att bättre kunna utnyttja resurser och samordna förvaltningen.

Bolagen ägs av Torsås kommun där Moderbolaget Torsås Bostads AB  äger och förvaltar mer än 500 hyreslägenheter fördelade på orterna Gullabo, Torsås, Söderåkra och Bergkvara.
Dotterbolaget Torsås Fastighets AB äger och förvaltar cirka 36 000 kvadratmeter i Torsås kommun som hyrs ut både till företag och offentliga verksamheter fördelat på de fyra orterna.