Styrelse för Torsås Bostads AB & Torsås Fastighets AB under mandatperioden 2019-2022.

Ordinarie

Peter Ludvigsson, ledamot Torsås Bostads AB
Peter Ludvigsson (s) Ordförande

Jörgen Johansson, ledamot Torsås Bostads AB
Jörgen Johansson (c) Vice Ordförande

Anne Ivholm, ledamot Torsås Bostads AB
Anne Ivholm (s)

Björn Ekelund, ledamot Torsås Bostads AB
Björn Ekelund (m)

Janita Kirchberg, ledamot Torsås Bostads AB
Janita Kirchberg (sd)

Ersättare
Bernt Nykvist (s)
Max Karlsson (l)
Lisa Klasson (c)
Patrik Rejneborg (m)
Magnus Haferbier (sd)

Revisor
Hugo Carlsson
Irma Folkesson