Styrelse för Torsås Bostads AB & Torsås Fastighets AB under mandatperioden 2019-2022.

Ordinarie
Peter Ludvigsson (s) Ordförande
Jörgen Johansson (c) Vice Ordförande
Anne Ivholm (s)
Björn Ekelund (m)
Janita Kirchberg (sd)

Ersättare
Bernt Nykvist (s)
Jan Petersson (l)
Lisa Klasson (c)
Patrik Rejneborg (m)
Roger Nilsson (sd)

Revisor
Hugo Carlsson