Styrelse för Torsås Bostads AB & Torsås Fastighets AB under mandatperioden 2015-2018.

Ordinarie
Björn Petersson (s) Ordförande
Jörgen Johansson (c) Vice Ordförande
Monica Anderberg (s)
Björn Ekelund (m)
Janita Kirchberg (sd)

Ersättare
Bernt Nykvist (s)
Jan Petersson (fp)
Christer Söderholm (kd)
Lisa Klasson (c)
Thomas Axelsson (sd)

Lekmanna revisorer
Roland Sandholm (c)
Hugo Carlsson