Styrelse för Torsås Bostads AB & Torsås Fastighets AB under mandatperioden 2019-2022.

Ordinarie

Peter Ludvigsson, ledamot Torsås Bostads AB
Peter Ludvigsson (s) Ordförande

Jörgen Johansson, ledamot Torsås Bostads AB
Jörgen Johansson (c) Vice Ordförande

Anne Ivholm, ledamot Torsås Bostads AB
Anne Ivholm (s)

Björn Ekelund, ledamot Torsås Bostads AB
Björn Ekelund (m)

Janita Kirchberg, ledamot Torsås Bostads AB
Janita Kirchberg (sd)

Ersättare
Bernt Nykvist (s)
Jan Petersson (l)
Lisa Klasson (c)
Patrik Rejneborg (m)
Roger Nilsson (sd)

Revisor
Hugo Carlsson