Fastighetsskötarna hjälper dig vid behov

27 maj 2020

Våra fastighetsskötare ser till så att våra lägenheter hålls i bra skick och det är fastighetsskötarna som hjälper er vid eventuella problem i er lägenhet. Behöver ni hjälp så kan ni kontakta dem genom följande alternativ:

Jour vardagar 16:00-08:00, helger och storhelger

Vid akut felanmälan som inte kan vänta till nästkommande vardag ring SOS 0470-176 60. Det ska handla om vattenläckage, elavbrott eller liknande som inte kan vänta till morgonen därpå. Var beredd på att svara på frågor om felets art, modell/typ på spisar, kyl och om du tillåter oss att gå in i lägenheten när du inte är hemma. Lämna gärna också telefonnummer där vår jourpersonal kan nå dig. Vid störning vill vi veta störningens art och i vilken lägenhet som störning sker.

Från och med den 1 januari 2020 flyttade fastighetsskötarna över sin verksamhet till Torsås kommun och den Tekniska förvaltningen. Kontakt- och arbetsuppgifterna är dock oförändrade och kommer inte att påverkas av förändringen.