Information gällande hyresaviseringen

8 december 2022

Med anledning av att förhandlingen mellan Torsås Bostads AB och Hyresgästföreningen gällande nya hyror för 2023 inte är slutförda aviseras endast januari månad i denna avisering.