Nu händer det saker på Torshammar

28 september 2021

Idag har vi påbörjat montaget av ytterväggar på första huset och nu börjar man skönja hur det kommer att se ut. Montage kommer att pågå i ungefär två veckor för att få alla husen på plats.

Läs mer om projektet på Torshammar.

Torshammar, september 2021 Torshammar, september 2021 Torshammar, september 2021