Till dig med autogiro

5 januari 2022

Från och med den 1 januari kommer du som har autogiro ej få någon hyresavi. Det är endast vid en förändring av hyran som en avi kommer att skickas ut. Där kommer förändringen att vara specificerad. Exempelvis när man beställer ett tillval, samt vid en hyreshöjning.

Om du vill ha hyresavier fortsättningsvis, så kontakta vårt kontor på telefon 0486-332 64.

God Fortsättning önskar vi på TBAB!