Aktuellt

Ängsgatan 2

28 april 2016

Grävning på Ängsgatan 2 På Ängsgatan 2 i Torsås pågår för närvarande grävningsarbeten. Dräneringen behövs bytas ut för att komma till rätta med fuktproblem i källarutrymmena. Arbetet beräknas vara klart 10 April (Asfalt något senare).

Läs mer

Torsgatan 12

28 april 2016

Torsgatan 12 I vecka 5 kommer schakt och dräneringsarbete att påbörjas på Torsgatan 12. Därefter kommer ett skärmtak att byggas över källartrappa. Under taket kommer också att beredas plats för sop- och källsorteringskärl.

Läs mer