Välkommen till vår hemsida!

15 september 2016

Välkommen till vår hemsida!

bild på nya hemsidan
Upplev och påverka din boendemiljö

Välkommen till TBAB Torsås Bostads AB och till vår nya hemsida.

Vi finns till för dig och Du är viktig för oss!

Vårt uppdrag är att skapa attraktiva boendemiljöer i Torsås kommun och att få alla våra hyresgäster att trivas med sitt boende och med sin lägenhet hos oss.

Vår strävan är att ha attraktiva och levande bostadsområden. Det handlar inte bara om byggande utan också om att renovera och förbättra befintliga hus, gårdar och gemensamma lokaler. Som ett led i detta arbete bedrivs all yttre miljö- och fastighetsskötsel i egen regi. Planerat underhåll av våra fastigheter sker enligt underhållsplan.

En av våra stora samhällsutmaningar just nu är bostadsbristen. TBAB gör mångmiljon-investeringar i nybyggnation och ombyggnation av totalt 32 lägenheter som beräknas vara klara sommaren/hösten 2017.

Alla förstår att vi behöver hushålla med energin för att få ett hållbart företag och samhälle. Pågår arbete med att ytterligare energieffektivisera våra fastigheter.

Samspelet mellan att ha välskötta lokaler och nöjda kunder är uppenbart och tydligt. Vi jobbar nu för att utveckla vår hemsida till att innehålla den information och de funktioner som våra kunder, hyresgäster och allmänhet efterfrågor.

På vår hemsida kan du lämna synpunkter på vår service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor info.tbab@torsas.se.

Vi kommer att ta fram ett nyhetsblad som delas ut till våra hyresgäster 2 gånger per år. Det första nyhetsbladet kommer att utdelas i december 2016.

Min förhoppning är att vi tillsammans med er ska bygga oss vidare till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart bostadsbolag. Sådant tar tid och ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

 

 

Kent Frost
VD