Aktuellt

TBAB Torsås Bostads AB går med i Allmännyttans klimatinitiativ

3 januari 2019

TBAB Torsås Bostads AB går med i Allmännyttans klimatinitiativ TBAB Torsås Bostads AB har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen. 110 bostadsföretag med över 400 000 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går även TBAB Torsås Bostads AB med i Klimatinitiativet. Klimatinitiativet har två övergripande mål: En...

Läs mer

Öppettider Jul & Nyår 2018

17 december 2018

Öppettider Jul och Nyår på kontoret 21/12        kl. 10-12 24-26/12  STÄNGT 27-28/12  kl. 10-12 & 13-15 31/12         STÄNGT 1/1             STÄNGT Från 2/1 har vi öppet som vanligt igen!

Läs mer

Biljetter till årets Nyårsrevy i Torsås

13 december 2018

Biljetter till Nyårsrevyn i Torsås med specialpris för TBABs hyresgäster!

Läs mer

Hyrorna för 2019

11 december 2018

TBAB Torsås Bostads AB och Hyresgästföreningen region sydost har sedan en tid träffat överenskommelse om nya hyror för 2019. Parterna har vid förhandling enats om att hyrorna höjs 2019-01-01 med 0,7%. Lokaler, garage och parkeringsplatser får samma höjning som lägenheterna. Ovanstående innebär som exempel att en 3 R O K Badhusgatan på 71,5 m2 i Torsås som idag kostar 5 469 kr/mån får en hyresökning med 38 kr/mån. Torsås 2018-12-11 TBAB Torsås Bostads AB

Läs mer

Hyresgäst-Bladet 2, 2018 på väg till alla hyresgäster

10 december 2018

Under veckan delas hyresgästbladet ut till alla hyresgäster hos TBAB. Bladet som delas ut 2 gånger per år v.25 och v.50 är ett av våra sätt att få ut information till alla hyresgäster blandat med lite trevlig läsning som vi försöker anpassa efter årstiderna. I nummer 2 av bladet 2018 som är på väg till er innehåller bland annat information om snöröjning, öppettider inför jul och nyår, information om utförd hyresgästundersökning 2018, erbjudande om biljetter till nyårsrevyn till specialpris för TBABs hyresgäster, 2 recept på julgröt… Tillsammans med detta nummer delar vi även ut en årskalender till alla hyresgäster. Du...

Läs mer

Resultatet från Hyresgästundersökningen 2018 är klart!

7 december 2018

Resultatet från Hyresgästundersökningen 2018 är klart! Hyresgästundersökningen 2018 är avslutad och resulterade i 290 inkomna svar av 544 utskick vilket är fler svar än 2016 års undersökning (2016 inkom 223 svar av 542 utskick) och motsvarar en svars-% på 53,3%. (2016 års svars-% låg på 41,1%) Mer info hittar du här!

Läs mer

Rutiner för snöröjning

5 december 2018

Information om snöröjning Vintern 2018/19 snö/halka står för dörren. Vi kommer att snöröja enligt nedanstående prioritering. Lokaler/arbetsplatser, skolor, äldreboenden och förskolor. Lägenheter och entréer och trappor Allmänna ytor, gångvägar och parkeringar Nödutgångar, cykelställ. Bredda tidigare plogade ytor Halkbekämpning där så inte kunnat utföras i samband med plogning. Vi kommer att påbörja plogning vid uppnådda 7 cm. Vid jul/nyårsafton kommer plogning och halkbekämpning att upphöra efter kl. 14,00 Vid ihållande snöfall sker plogning kontinuerligt dagtid. Halkbekämpning kommer att utföras efter snöfall upphört. Halkbekämpning vid påfrysning sker vid behov.  

Läs mer

Använd reflex

27 november 2018

Det är viktigt att du har reflexer på dig när du går eller cyklar i mörker. Utan reflexer är du mycket svår att upptäcka, både i stan och på landsbygd. Reflexerna gör nytta året runt, inte bara på vintern. Ca 40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att bära reflexer syns man bättre och risken för en olycka minskar. Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. I t.ex. stadstrafik är det ännu viktigare att bära reflex, trots neonskyltar och gatlyktor. De flesta olyckor med gående sker i tätbebyggda områden med gatubelysning. En anledning till det kan vara att många...

Läs mer

Planerat strömavbrott onsdag 28/11

23 november 2018

PLANERAT STRÖMAVBROTT Kraftringen har låtit meddela att de kommer bryta strömmen på Onsdag 2018-11-28 kl 04:30 – 05:30 Berörda adresser är: Badhusgatan 5,7,9 Ripgatan Lärkgatan Järnvägsgatan Stäng gärna av dator och annan elektronisk utrustning i god tid innan avbrottet. Ledningar skall betraktas som spänningsförande även under avbrottet. (berörda hyresgäster ska ha fått ett brev om ovanstående) Har Du frågor kring avbrottet hör av Dig till Kraftringen på telefon 020-32 61 00.

Läs mer

Planerat strömavbrott torsdag 22/11

16 november 2018

PLANERAT STRÖMAVBROTT Kraftringen har låtit meddela att de kommer bryta strömmen på Torsdag 2018-11-22 kl 05:00 – 06:30 Berörda adresser är: Elledalsgatan 2 Allfargatan 25 Lunnagatan 4 Torpgatan 3 Ängsgatan 2-4 Karlavägen 1 Lunnagatan 3 Torpgatan 23 Stäng gärna av dator och annan elektronisk utrustning i god tid innan avbrottet. Ledningar skall betraktas som spänningsförande även under avbrottet. (berörda hyresgäster ska ha fått ett brev om ovanstående) Har Du frågor kring avbrottet hör av Dig till Kraftringen på telefon 020-32 61 00.

Läs mer