Aktuellt

Bilder från byggnationen av Bergkvara förskola

5 juli 2019

Hela projektet kommer stå färdigt under våren 2020.

Läs mer
Nya balkonger på Storgatan, Bergkvara

Nya balkonger på plats

3 april 2019

Våra hyreslägenheter på Storgatan 23 A och B i Bergkvara fräschas upp. Monteringsarbetet av stora inglasade balkonger är i full gång. Utöver balkongerna kommer det även att sättas dit energiglasfönster samt ny plåt vid takfoten. Arbetet med de nya balkongerna har påbörjats och beräknas vara klart maj. Därefter påbörjas arbetet med fönsterna som beräknas vara klart i augusti-september 2019.

Läs mer
Byggnation förskola Bergkvara

Första spadtaget för nya Bergkvara förskola

25 mars 2019

Ett nytt område på cirka 1 700 kvadratmeter växer just nu fram i Bergkvara. Bara ett fåtal meter ifrån Bergkvara skola byggs sedan några veckor tillbaka en ny förskola avsedd för sex avdelningar. Dessutom byggs ett tillagningskök inklusive matsal samt en ny infartsväg till området. -Efter flera turer så är vi nu igång. Och det kommer bli mycket bra, säger Björn Petersson, ordförande i TBAB/TFAB och får medhåll av Elsa Jannert, vice ordförande i Bildningsnämnden. Byggnationen, som utförs av Hansa Bygg, har påbörjats med grundläggning av byggnaderna. -Stommarna beräknas vara färdiga runt vecka 20, och lagom till semestern är vår...

Läs mer

Byggprojekt ny förskola i Bergkvara

21 mars 2019

Ny förskola Ytan är cirka 1 700 kvm, ska innehålla sex avdelningar samt tillagningskök och matsal för Bergkvara skolområde. Markarbeten Påbörjats och kommer att pågå under hela byggtiden. Etablering av arbetsplats Klart. Byggnation och färdigställande Byggnation har påbörjats med grundläggning av byggnaden. Byggprojektet beräknas vara färdigställt april 2020. Torsås 2019-03-21   Kent Frost VD

Läs mer

Planerat strömavbrott Torsdag 7/3

4 mars 2019

PLANERAT STRÖMAVBROTT E.ON har låtit meddela att de kommer bryta strömmen på Torsdag 2019-03-07 kl 09:30 – 12:30 Berörda adresser är: Ängsvägen 2-36 Stäng gärna av dator och annan elektronisk utrustning i god tid innan avbrottet. Ledningar skall betraktas som spänningsförande även under avbrottet.   Har Du frågor kring avbrottet hör av Dig till E.ON på telefon 0771-22 24 24.

Läs mer

Lokalvården på Torsås Fastighets AB har tagit nästa steg i miljöarbetet.

12 februari 2019

Lokalvården på TFAB har börjat städa med alkaliskt rent vatten i hela kommunen, med fokus på miljö. Verksamhetschef för lokalvård Paul Thörnqvist och Arbetsledare Marie Johansson på Torsås Fastighets AB är helt överens om att Z-Water är ett mycket bra steg man tagit när det gäller att värna om hälsa och miljö inom lokalvård och på företaget. ”Vi har arbetat hårt med att vår verksamhet ska göra så lite negativa avtryck på hälsa och miljö som möjligt. Z-Water uppfyller och överträffar de krav vi ställer.” Lokalvården i Torsås Fastighets AB har i uppdrag att utföra lokalvård i Torsås kommuns egna...

Läs mer

Lediga lokaler i Björken i Gullabo

5 februari 2019

Björken Gullabo Torsås Fastighet AB  har från och med Dec. 2018 tagit halva ytan i fastigheten Björken ca 84 kvm för eget utnyttjande i Gullabo. Lokalerna kommer att användas för maskin för yttre skötsel av Gullabo-området och personalutrymmen. I samband med detta har en vit dubbelöppnad port installerats i byggnaden. (se bild) Lediga lokaler Utrymmen i Björken finns ledigt för uthyrning ca 80 kvm. enligt ritning (Observera att utrymmen kan vara annorlunda än på ritningen!) Vid intresse kontakta Ingemar Skotheim 0486-33 272 eller ingemar.skotheim@torsas.se

Läs mer

Nya Familjecentralen är i bruk

29 januari 2019

Gamla vita skolan har nu ändrat färg på fasaden från vit till röd. Renoveringen av byggnaden är klar, inflyttning var i full gång 14/1 där Landstinget och kommunens verksamheter finns under samma tak.

Läs mer

Större och inglasade balkonger på Storgatan 23 A-B i Bergkvara

25 januari 2019

Standardhöjande åtgärder hyreslägenheter Storgatan, Bergkvara Hyreslägenheter på Storgatan 23 A-B i Bergkvara får nu större och nya inglasade balkonger samt energiglasfönster. Detta efter hyresgästinflytande genom informations-möte med hyresgäster, hyresgästintyg och förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen om standardhöjande åtgärder som berättigar till justering av hyra, säger VD Kent Frost. Bolaget kommer i samband med åtgärder på balkonger och fönster även byta ytterdörrar i 23 A, dessa kommer ha ett ljusinsläpp dock ej brevinkast. Ny plåt kommer att monteras vid takfot. Arbetet har påbörjats med nya balkonger och därefter fönster som  beräknas vara klart maj respektive augusti-september 2019, avslutar Kent Frost.

Läs mer

Biljetter kvar till nyårsrevyn i Torsås

9 januari 2019

Biljetter kvar till Nyårsrevyn i Torsås med specialpris för TBABs hyresgäster! Försäljningsperioden är förlängd tom. 2019-01-18, ”Först till kvarn”

Läs mer