Avtal klart för nya familjecentralen i Torsås

2 februari 2017

Hösten 2018 ska en ny familjecentral stå klar i det gamla vita skolhuset i centrala Torsås.
Ett avtal har nu tecknats mellan kommunen och landstinget.

En familjecentral i Torsås har diskuterats i nära 15 år. Nu startar projekteringen och därefter blir det upphandling av byggnationen.

Landstingsmajoritetens målsättning är att en sådan central ska finnas i varje kommun, säger Jessica Rydell (MP), landstingsråd med ansvar för primärvården i en intervju med Barometern 2017-02-01.

Familjecentralens verksamheter riktar sig till föräldrar och barn och ska vara hälsofrämjande. Här ges plats för mödrahälsovård och barnhälsovård (som flyttas från hälsocentralen), samt öppen förskola och delar av socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Befintlig ritning visar att centralen blir på ca 243 kvadratmeter i två våningsplan och en hiss ska installeras.

Att genomföra upphandling till våren och sommaren och att byggnationen startar till hösten, är målsättningen säger Kent Frost, vd för Torsås fastighets AB.

Vi ska försöka bevara så mycket som möjligt av byggnadens ursprungliga stil, säger fastighetsförvaltare Ingemar Skotheim.

– Vi får viktiga verksamheter samlade som ger förutsättningar för samverkansformer. Det handlar om att ge våra barn en bra uppväxt och därmed livskvalitet. Jag är övertygad om att både mänskligt lidande och ekonomiska resurser kan sparas på sikt, säger Kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor (S) som är tillfreds med att avtalet nu undertecknas, i intervju med Barometern 2017-02-01.

Ny familjecentral i Torsås