Informationskväll med renhållning som tema

13 september 2017

Tisdagen 12/9 träffades TBAB:s hyresgäster på Folkets Hus för en informationskväll med renhållning som tema.

Medverkande var även den lokala Hyresgästföreningen som bjöd på lättare förtäring.

KSRR höll i informationen, det handlade om hur vi som konsumenter redan i affären kan tänka på och välja varor med enkla förpackningar. Vi kan källsortera eller lämna till återvinning nästan allt vårt avfall.

Det visades även bilder på KSRR avfalls anläggning i Mosskogen. Rätt sorterat kan det mesta av ditt avfall återvinnas idag. Av ditt avfall blir det bl.a. tidningspapper, toapapper, pappersförpackningar, nya glasflaskor och burkar, isolering, armeringsjärn, metallburkar, motordelar, plastplank, fleecetröjor, kompostjord och mycket mer.

Här är några punkter som vi alla kan handla efter för att jordens resurser ska räcka även för kommande generationer.

 1. Minska avfall
  Att skapa så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att spara på jordens resurser. Det finns många hemmatips för att minska sitt eget avfall.
 1. Återanvända
  Skänk till Second hand, sälj och köp begagnat, laga saker som är trasiga! Saker ska återanvändas så långt det går.
 1. Återvinn
  Allt som inte kan återanvändas ska vi försöka återvinna. Sortera matavfall, tidningar och förpackningar så ordnar vi det. Hemma kan du till exempel kompostera trädgårdsavfall.
 1. Energiåtervinn
  Det som inte kan återvinnas kan vi ofta förbränna och då skapar vi energi som kan användas.
 1. Deponera
  Det som inte kan behandlas på annat sätt deponeras. Det är det sista alternativet för att ta hand om avfall. Vi försöker att minska mängden deponering så mycket som möjligt

Mötet avslutades med frågestund där hyresgästerna kunde ställa frågor till KSRR-personalen om allt möjligt som gällde sophanteringen.

Medverkande från TBAB var Eva Johansson och Jenny Fandrey som tycket att det var ett bra möte som kändes uppskattat!