Resultatet från Hyresgästundersökningen 2018 är klart!

7 december 2018

Resultatet från Hyresgästundersökningen 2018 är klart!

Hyresgästundersökningen 2018 är avslutad och resulterade i 290 inkomna svar av 544 utskick vilket är fler svar än 2016 års undersökning (2016 inkom 223 svar av 542 utskick) och motsvarar en svars-% på 53,3%. (2016 års svars-% låg på 41,1%)

Mer info hittar du här!