Tag Archive: TBAB

Större och inglasade balkonger på Storgatan 23 A-B i Bergkvara

25 januari 2019

Standardhöjande åtgärder hyreslägenheter Storgatan, Bergkvara Hyreslägenheter på Storgatan 23 A-B i Bergkvara får nu större och nya inglasade balkonger samt energiglasfönster. Detta efter hyresgästinflytande genom informations-möte med hyresgäster, hyresgästintyg och förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen om standardhöjande åtgärder som berättigar till justering av hyra, säger VD Kent Frost. Bolaget kommer i samband med åtgärder på balkonger och fönster även byta ytterdörrar i 23 A, dessa kommer ha ett ljusinsläpp dock ej brevinkast. Ny plåt kommer att monteras vid takfot. Arbetet har påbörjats med nya balkonger och därefter fönster som  beräknas vara klart maj respektive augusti-september 2019, avslutar Kent Frost.

Läs mer

Biljetter kvar till nyårsrevyn i Torsås

9 januari 2019

Biljetter kvar till Nyårsrevyn i Torsås med specialpris för TBABs hyresgäster! Försäljningsperioden är förlängd tom. 2019-01-18, ”Först till kvarn”

Läs mer

Nytt ansikte på kontoret under 2019

8 januari 2019

Maria Schill är ett nytt ansikte på kontoret hos TBAB sedan årsskiftet. Tillsammans med Eva hjälper Maria våra hyresgäster som ringer till oss eller besöker vårt kontor på Allfargatan. Maria vikarierar för Jenny på uthyrningen som under en tid jobbar med andra arbetsuppgifter hos oss.

Läs mer

TBAB Torsås Bostads AB går med i Allmännyttans klimatinitiativ

3 januari 2019

TBAB Torsås Bostads AB går med i Allmännyttans klimatinitiativ TBAB Torsås Bostads AB har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen. 110 bostadsföretag med över 400 000 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går även TBAB Torsås Bostads AB med i Klimatinitiativet. Klimatinitiativet har två övergripande mål: En...

Läs mer

Öppettider Jul & Nyår 2018

17 december 2018

Öppettider Jul och Nyår på kontoret 21/12        kl. 10-12 24-26/12  STÄNGT 27-28/12  kl. 10-12 & 13-15 31/12         STÄNGT 1/1             STÄNGT Från 2/1 har vi öppet som vanligt igen!

Läs mer

Hyrorna för 2019

11 december 2018

TBAB Torsås Bostads AB och Hyresgästföreningen region sydost har sedan en tid träffat överenskommelse om nya hyror för 2019. Parterna har vid förhandling enats om att hyrorna höjs 2019-01-01 med 0,7%. Lokaler, garage och parkeringsplatser får samma höjning som lägenheterna. Ovanstående innebär som exempel att en 3 R O K Badhusgatan på 71,5 m2 i Torsås som idag kostar 5 469 kr/mån får en hyresökning med 38 kr/mån. Torsås 2018-12-11 TBAB Torsås Bostads AB

Läs mer

Hyresgäst-Bladet 2, 2018 på väg till alla hyresgäster

10 december 2018

Under veckan delas hyresgästbladet ut till alla hyresgäster hos TBAB. Bladet som delas ut 2 gånger per år v.25 och v.50 är ett av våra sätt att få ut information till alla hyresgäster blandat med lite trevlig läsning som vi försöker anpassa efter årstiderna. I nummer 2 av bladet 2018 som är på väg till er innehåller bland annat information om snöröjning, öppettider inför jul och nyår, information om utförd hyresgästundersökning 2018, erbjudande om biljetter till nyårsrevyn till specialpris för TBABs hyresgäster, 2 recept på julgröt… Tillsammans med detta nummer delar vi även ut en årskalender till alla hyresgäster. Du...

Läs mer

Resultatet från Hyresgästundersökningen 2018 är klart!

7 december 2018

Resultatet från Hyresgästundersökningen 2018 är klart! Hyresgästundersökningen 2018 är avslutad och resulterade i 290 inkomna svar av 544 utskick vilket är fler svar än 2016 års undersökning (2016 inkom 223 svar av 542 utskick) och motsvarar en svars-% på 53,3%. (2016 års svars-% låg på 41,1%) Mer info hittar du här!

Läs mer

Rutiner för snöröjning

5 december 2018

Information om snöröjning Vintern 2018/19 snö/halka står för dörren. Vi kommer att snöröja enligt nedanstående prioritering. Lokaler/arbetsplatser, skolor, äldreboenden och förskolor. Lägenheter och entréer och trappor Allmänna ytor, gångvägar och parkeringar Nödutgångar, cykelställ. Bredda tidigare plogade ytor Halkbekämpning där så inte kunnat utföras i samband med plogning. Vi kommer att påbörja plogning vid uppnådda 7 cm. Vid jul/nyårsafton kommer plogning och halkbekämpning att upphöra efter kl. 14,00 Vid ihållande snöfall sker plogning kontinuerligt dagtid. Halkbekämpning kommer att utföras efter snöfall upphört. Halkbekämpning vid påfrysning sker vid behov.  

Läs mer

Använd reflex

27 november 2018

Det är viktigt att du har reflexer på dig när du går eller cyklar i mörker. Utan reflexer är du mycket svår att upptäcka, både i stan och på landsbygd. Reflexerna gör nytta året runt, inte bara på vintern. Ca 40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att bära reflexer syns man bättre och risken för en olycka minskar. Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. I t.ex. stadstrafik är det ännu viktigare att bära reflex, trots neonskyltar och gatlyktor. De flesta olyckor med gående sker i tätbebyggda områden med gatubelysning. En anledning till det kan vara att många...

Läs mer